Calmont Region

Bremm

Neef

Wetter

WebCam

facebook logo

.

Cultuur & Geschiedenis

 

Historie

Durchgang

 

Ediger-Eller zijn ze trots op hun lange historie. De eerste bewoners in het dorp waren Kelten. Dit blijkt ondermeer uit opgravingen en uit de resten van de vesting op de Hochkessel. Ca. 500 j. voor Christus vestigden de Treveren, een Keltische stam zich aan de Moezel. De Romeinen werden de volgende bewoners en in de 1e eeuw na Christus beginnen de Romeinen aan de Moezel wijn te verbouwen. Op de Calmont bevindt zich een reconstructie van een Romeins heiligdom en in Neef liggen Romeinse graven. Van de 3e tot de 4e eeuw na Christus dringen de Franken en Alemannen het Moezelgebied binnen. De Franken zijn van invloed geweest op het dialect dat in Ediger-Eller wordt gesproken, “Moselfränkisch”.

 

 

Kerken en kloosters

Ediger Kirchturm

Het Christendom is hier al ten tijden van de Romeinen en vroeg-Franken ontstaan. De Hilariuskerk in Eller is vernoemd naar de patroon Hilarius en de Martinuskerk in Ediger naar de patroon Martinus. In Eller is de Romeinse kerktoren goed zichtbaar en in de tegenover gelegen oorspronkelijk Romeinse Arnulfskapel bevindt zich een laatgotische muurschildering.De met twee schepen voorziene, in de 15e eeuw gebouwde laat gotische Sint Martinuskerk in Ediger heeft de mooiste gotische toren aan de Moezel. Van de St. Martinuskerk loopt sinds 1488 de weg “Christi zur Kreuzkapelle”. Daar bevindt zich een uit de Renaissance daterend reliëf “Christus in der Kelter”. Het in rond de 16e eeuw gemaakte kunstwerk wordt als uniek beschouwd. In Ediger staat sinds de 17e eeuw de noordelijkst gelegen kopie van de kapel van Muttergottes Einsiedeln uit Zwitserland.Kloosterruïne Stuben, een vrouwenklooster gelegen tegenover de Calmont, is in de 12e eeuw ontstaan. In 1208 liet Heinrich von Ulmen de nonnen de staurotheek, de beroemdste kruisrelikwie uit Constantinopel na.

 

 

 

 

 

 

Haus der Psalmen „Huis van de Psalmen”

In het huis aan de Raadhuisstraat nr. 1 in Ediger kwam oorspronkelijk de Joodse gemeenschap bij elkaar. Ruim 100 jaar geleden werd de synagoge in nieuw gotische stijl, in een rond het jaar 1500 gebouwd huis, gevestigd. Na de nationalistische zelfschennis van 9 op 10 november 1938 kwam het gebouw in privébezit. Op initiatief van enkele burgers werd vanaf 2003 de voormalige synagoge in 7 jaar gerestaureerd als “Haus der Psalmen”.

 

Haus der Psalmen

Dit artikel 112779 aantal keren bezocht..